Libris

Libris

Libris se že vrsto let ukvarja s knjigotrško in založniško dejavnostjo, ki posega tudi na ohranjanje nesnovne kulturne dediščine istrskega prostora. Z založniškimi projekti in Librisovimi poletnimi narečnimi večeri bogati kulturno krajino prostora. S projektom Istralekt so poskrbeli tudi za medgeneracijsko sodelovanje. Namen prijavljenega projekta je spodbuditi ozaveščenost za primaren stik z jezikom in prispevati k gojenju pozitivnejšega odnosa do korenin. Pri ljudeh želijo ohraniti zanimanje za narečje in odpraviti prepričanja, da narečja izginjajo, da niso primerna za zahtevnejša besedila, da so jezik neurbanega okolja, da jih uporabljajo neizobraženi oziroma manj izobraženi prebivalci.

Povezava do spletnega mesta: libris.si

PARTNERJI PRI PROJEKTU