Odnosi z javnostmi

Odnosi z javnostmi

Na delavnici se bodo udeleženci seznanili s pomensko razliko med (strateškim) marketingom in odnosi z javnostmi (PR). Spoznali bodo, katere so bistvene razlike med obema ter v katerih okoliščinah se uporablja katera od obeh. Delavnica se bo zaključila tako, da bodo udeleženci na podlagi lastnih projektov oziroma produktov poskusili narediti po en marketinški oziroma PR tekst.

Prosojnice

Video

PARTNERJI PRI PROJEKTU